Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2014

22:57
5254 8868
Reposted fromedenpath edenpath viaxannabelle xannabelle
22:54
Szybko się denerwuję i równie szybko popadam w jakąś chorą melancholię. 
— kallwik.moblo.pl
Reposted frommefir mefir viaxannabelle xannabelle
22:54
6422 7d14
Reposted fromchained chained viaxannabelle xannabelle
22:49
#bestrong
Reposted fromweightless weightless viaxannabelle xannabelle
22:45
1504 204c
22:43
6496 eea0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaxannabelle xannabelle
22:42
Życie jest tak dobre, jak dobrym pozwalasz mu być.
— Charles Bukowski
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viacytaty cytaty
22:35
9684 3644
Reposted fromrisky risky viaxannabelle xannabelle
22:23
Słowa ograniczają, czasami milczenie bywa wymowniejsze i zawiera w sobie więcej treści.
— Terry Pratchett
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaxannabelle xannabelle
22:23
Nie pozwól nikomu ukraść Twoich marzeń. Idź za głosem swego serca, bez względu na wszystko.
— Jack Canfield
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaxannabelle xannabelle
22:21
4708 66cc
Reposted fromsweetnothingg sweetnothingg viaxannabelle xannabelle
22:20
8331 b7c9 500
22:18
9037 def5
Reposted fromcaraseen caraseen viaxannabelle xannabelle
22:17
4662 9784
Reposted fromClary Clary viagreymouse greymouse
22:16
Tkwię w szponach własnych przyzwyczajeń i uprzedzeń.
— Charles Bukowski
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaxannabelle xannabelle
22:15
Bycie niechcianym. Jeśli odczujesz to raz, nigdy o tym nie zapomnisz
     
— smutne, ale prawdziwe ...
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viaxannabelle xannabelle
22:15
8881 fdeb
Reposted fromPastel-Pale Pastel-Pale viaxannabelle xannabelle
22:15
9655 8b65 500
Reposted fromfoods foods viagreymouse greymouse
22:13

Dosyć wcześnie, bo już w szkole, zorientowałem się, że nie nadaję się do niczego

— Tadeusz Różewicz "Kartoteka"
Reposted fromBeetlebum Beetlebum viagreymouse greymouse
22:13
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viagreymouse greymouse
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl